Spalovací turbíny

Malá energetika


Dodávky kogeneračních jednotek (KJ) pro místní výrobu elektrické energie a tepla. Dodávané KJ pro zemní plyn o elektrickém výkonu od 7 kW – 4,5 MW a KJ pro bioplyn od 25 kW – 2 MW.

malene1 malene2

KJ jsou vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově.

Dominantním palivem pro pohon KJ je zemní plyn. V posledních letech však prudce roste počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn nebo jiná alternativní paliva, jako např. důlní plyn.


Výhody kogenerace:


  • Díky využití tepla z kogenerace k vytápění nebo přípravě teplé vody nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.
  • Vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí CO2.
  • Za každou vyrobenou kilowatthodinu elektřiny dostane provozovatel kogenerační jednotky zelený bonus na elektřinu z kogenerace.
  • Podpora kogenerace včetně výkupu elektřiny je zajištěna zákonem.
 

Kogenerace jsou vhodné všude tam, kde je zajištěn odběr tepla, případně chladu.Jedná se především o:


  • Hotely, penziony, ubytovny
  • Domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice a kliniky
  • Kryté plavecké bazény, aquaparky, lázeňská zařízení, fitness centra
  • Školy, kancelářské budovy, hypermarkety a obchodní domy
  • Zemědělské podniky, pivovary, zoologické zahrady, průmyslové podniky, prádelny, sídlištní výtopny, komfortní rodinné domy a další
 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024