Výzkumné a vývojové projekty EU


 
 

Vývoj flexibilních průmyslových parních turbín pro moderní energetiku

Cílem projektu Vývoj flexibilních průmyslových parních turbín pro moderní energetiku (registrační číslo: FW10010156 / 017018) je návrh řady průmyslových parních turbín pro moderní energetiku výkonového rozpětí od 40 do 80 MW splňující současné požadavky provozovatelů a regulátorů energetické sítě na flexibilitu, tj. rychlý nájezd a změnu zatížení turbíny zajišťující prostřednictvím poháněného generátoru dodávku elektrické energie do sítě.

Výstupy projektu:

1)     Referenční design turbín EUST K40-80 - rozšířený modulární systém komponent parní turbíny

2)     Turbínové lopatky odolné vůči flutteru - Poslední stupně turbínových lopatek 3D tvarované do tzv. „banana shape“ k maximalizaci účinnosti transformace tepelné na kinetickou energii

3)     Bezkontaktní labyrintové ucpávky - parních ucpávky v konfiguraci dle výsledků experimentálních zkoušek

Globální cíl:

Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti hlavního uchazeče díky vytvoření technického řešení nové produktové řady parních turbín optimalizovaných pro flexibilní provoz energetických centrál, po kterých je v současné energetické situaci vysoká poptávka, a v případě úspěšné realizace projektu získá hlavní uchazeč konkurenční výhodu na mezinárodních trzích rozšířením své nabídky o turbíny s širokým operačním pásmem a možnými rychlými změnami parametrů stroje. Další řešitelé zvýší svou mezinárodní konkurenceschopnost díky implementaci rozšířeného know-how v jimi řešené problematice definovanými výstupy projektu a dále do žádaného specializovaného softwaru pro komerční užití.

Řešitelé projektu:

     Hlavní - EKOL, spol. s r. o.

     Další - Vysoké učení technické v Brně

     Další - NUM solution s.r.o. 

Poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR, program TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, 10. veřejná soutěž

Období realizace: 01/2024 – 06/2026


Modernizace systému HVAC výrobní haly EKOL energo s.r.o.

Cílem projektu Modernizace systému HVAC výrobní haly EKOL energo s.r.o. (registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022925) je zavedení opatření přispívajících k trvalé úspoře konečné spotřeby energie výrobní společnosti EKOL energo s.r.o. a ke snížení produkce emisí. Realizací projektu je modernizován systém HVAC výrobní haly (systém nuceného větrání, vytápění a chlazení).

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram Úspory energie - V. výzva

Období realizace: 06/2020 – 08/2021


Modernizace systému HVAC Modernizace systému HVAC Modernizace systému HVAC Modernizace systému HVAC Modernizace systému HVAC Modernizace systému HVAC


                                                                                                                                                                                                                                              


VÝVOJ POKROČILÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ PARNÍCH TURBÍN EKOL NOVÉ GENERACE

Cílem projektu Vývoj pokročilých technologických prvků parních turbín EKOL nové generace je:

    I.       vyvinout pokročilé technologické prvky parních turbín EKOL nové generace s vyšší technickou efektivitou

   II.       nová metodika a její implementace při návrhu lopatkování - průtočné části parní turbíny včetně prvků automatizace a ověření technologie na prototypu

  III.       navrhnout novou ověřenou technologii výroby nové generace lopatkování s využitím výsledků experimentálního testování a CFD a FEM analýz

Dílčím cílem je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0 – aplikace nových metodik pro senzorický online monitoring provozu a sběr big dat u klíčových součástí parní turbíny a řízení životnosti integrací komunikace s virtuálním modelem a numerickým simulačním softwarem formou technologie digitálního dvojčete (Digital Twin Technology).

Globálním cílem řešení projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a tržního podílu společnosti EKOL, spol. s r.o. na evropském, ale i světovém trhu.

Poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR, program TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, 1. veřejná soutěž

Období realizace: 01/2020 – 12/2022


                                                                                                                                                                                                                                              


UNIFIKACE

Cílem projektu Vývoj nových unifikovaných řad parních turbín s vyšší účinností je zpracovat technickou dokumentaci nových unifikovaných výkonových řad parních turbín, vyrobit a otestovat prototypy vybraných konstrukčních uzlů nových zařízení s vyšší energetickou účinností a provozní spolehlivostí, navrhnout a ověřit technologii výroby těchto klíčových uzlů nových zařízení a k tomu využít vhodné ochrany duševního vlastnictví na původní výsledky výzkumu a vývoje. 

Dále vyvinout nový software pro návrh a optimalizaci vlastností parních turbín. Finálním přínosem řešení projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti a tržního podílu společnosti EKOL, spol. s r.o. na evropském, ale i světovém trhu. 

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE- 1. výzva

Období realizace: 10/2015 – 09/2019


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


V&V CENTRUM

Cílem projektu Vybudování specializovaného VaV centra pro oblast tepelně energetických zařízení ve společnosti EKOL, spol. s r.o. je vytvoření nové výzkumně vývojové (V&V) jednotky pro oblast energetických zařízení.

Vývojovým úkolem V&V centra bude řešit takové projekty, jejichž výsledkem bude optimalizování vysoce namáhaných částí zařízení vyráběných společností EKOL, spol. s r.o. a získání maximální účinnosti a unifikace výkonové řady parních turbín. 

V souladu s článkem č.26 Nařízení Komise EU č. 651/2014 (GBER) příjemce podpory umožňuje zpřístupnění podpořené VaV infrastruktury jiným uživatelům.


Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram POTENCIÁL- 1. výzva

Období realizace: 8/2015 – 12/2016

                                                                                                                                                                                                                                              


VAV MOBILNÍ JEDNOTKY TECHNOLOGIE PLAZMOVÉ LIKVIDACE ODPADŮ

Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace opadů a ekologických zátěží.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE- 3. výzva

Období realizace: 11/2017 – 2020
 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024