Výzkumné a vývojové projekty EU


 
 

VÝVOJ POKROČILÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ PARNÍCH TURBÍN EKOL NOVÉ GENERACE

Cílem projektu Vývoj pokročilých technologických prvků parních turbín EKOL nové generace je:

    I.       vyvinout pokročilé technologické prvky parních turbín EKOL nové generace s vyšší technickou efektivitou

   II.       nová metodika a její implementace při návrhu lopatkování - průtočné části parní turbíny včetně prvků automatizace a ověření technologie na prototypu

  III.       navrhnout novou ověřenou technologii výroby nové generace lopatkování s využitím výsledků experimentálního testování a CFD a FEM analýz

Dílčím cílem je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0 – aplikace nových metodik pro senzorický online monitoring provozu a sběr big dat u klíčových součástí parní turbíny a řízení životnosti integrací komunikace s virtuálním modelem a numerickým simulačním softwarem formou technologie digitálního dvojčete (Digital Twin Technology).

Globálním cílem řešení projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a tržního podílu společnosti EKOL, spol. s r.o. na evropském, ale i světovém trhu.

Poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR, program TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, 1. veřejná soutěž

Období realizace: 01/2020 – 12/2022


                                                                                                                                                                                                                                              


UNIFIKACE

Cílem projektu Vývoj nových unifikovaných řad parních turbín s vyšší účinností je zpracovat technickou dokumentaci nových unifikovaných výkonových řad parních turbín, vyrobit a otestovat prototypy vybraných konstrukčních uzlů nových zařízení s vyšší energetickou účinností a provozní spolehlivostí, navrhnout a ověřit technologii výroby těchto klíčových uzlů nových zařízení a k tomu využít vhodné ochrany duševního vlastnictví na původní výsledky výzkumu a vývoje. 

Dále vyvinout nový software pro návrh a optimalizaci vlastností parních turbín. Finálním přínosem řešení projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti a tržního podílu společnosti EKOL, spol. s r.o. na evropském, ale i světovém trhu. 

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE- 1. výzva

Období realizace: 10/2015 – 09/2019


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


V&V CENTRUM

Cílem projektu Vybudování specializovaného VaV centra pro oblast tepelně energetických zařízení ve společnosti EKOL, spol. s r.o. je vytvoření nové výzkumně vývojové (V&V) jednotky pro oblast energetických zařízení.

Vývojovým úkolem V&V centra bude řešit takové projekty, jejichž výsledkem bude optimalizování vysoce namáhaných částí zařízení vyráběných společností EKOL, spol. s r.o. a získání maximální účinnosti a unifikace výkonové řady parních turbín. 

V souladu s článkem č.26 Nařízení Komise EU č. 651/2014 (GBER) příjemce podpory umožňuje zpřístupnění podpořené VaV infrastruktury jiným uživatelům.


Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram POTENCIÁL- 1. výzva

Období realizace: 8/2015 – 12/2016

                                                                                                                                                                                                                                              


VAV MOBILNÍ JEDNOTKY TECHNOLOGIE PLAZMOVÉ LIKVIDACE ODPADŮ

Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace opadů a ekologických zátěží.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE- 3. výzva

Období realizace: 11/2017 – 2020
 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Yingde Gases 28 MW, P.R. Čína

30. března 2021 jsme uzavřeli smlouvu na dodávku druhé kondenzační parní...

Aktualizováno: 30.03.2021