Výzkumné a vývojové projekty EU


 
 

V&V CENTRUM

Cílem projektu Vybudování specializovaného VaV centra pro oblast tepelně energetických zařízení ve společnosti EKOL, spol. s r.o. je vytvoření nové výzkumně vývojové (V&V) jednotky pro oblast energetických zařízení.

Vývojovým úkolem V&V centra bude řešit takové projekty, jejichž výsledkem bude optimalizování vysoce namáhaných částí zařízení vyráběných společností EKOL, spol. s r.o. a získání maximální účinnosti a unifikace výkonové řady parních turbín.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram POTENCIÁL- 1. výzva


                                                                                                                                                                                                                                              


UNIFIKACE

Cílem projektu Vývoj nových unifikovaných řad parních turbín s vyšší účinností je zpracovat technickou dokumentaci nových unifikovaných výkonových řad parních turbín, vyrobit a otestovat prototypy vybraných konstrukčních uzlů nových zařízení s vyšší energetickou účinností a provozní spolehlivostí, navrhnout a ověřit technologii výroby těchto klíčových uzlů nových zařízení a k tomu využít vhodné ochrany duševního vlastnictví na původní výsledky výzkumu a vývoje.

Dále vyvinout nový software pro návrh a optimalizaci vlastností parních turbín. Finálním přínosem řešení projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti a tržního podílu společnosti EKOL, spol. s r.o. na evropském, ale i světovém trhu.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE- 1. výzva


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


VAV MOBILNÍ JEDNOTKY TECHNOLOGIE PLAZMOVÉ LIKVIDACE ODPADŮ

Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace opadů a ekologických zátěží.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE- 3. výzva


 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Expedice Etihad II

V březnu 2019 byla dokončena ve výrobním závodě...

Aktualizováno: 01.04.2019