Hlavními dodavatelskými aktivitami firmy EKOL, spol. s r.o. jsou

Parní turbíny

Pro výkonový rozsah 1÷70 MW, otáčky 3 000 ÷ 20 000 min-1, jsou to kondenzační, protitlakové i odběrové turbíny a to jejich výroba, opravy, revize, modernizace a rekonstrukce v souladu s požadavky zákazníka. Výroba a dodávka náhradních dílů.

Spalovací turbíny

Pro výkonový rozsah do 80 MW - jde o jejich dodávky v jednoduchých i kombinovaných cyklech, opravy, revize, modernizace, ekologické rekonstrukce, a výroba a dodávky náhradních dílů.

Parní kotle a kotelny

Generální dodávky parních, horkovodních a teplovodních kotelen pro spalování ušlechtilých kapalných a plynných paliv, technologických plynů, hnědého a černého uhlí, dřevní štěpky, slámy a biomasy. Dále kotle pro využití odpadního tepla, jejich modernizaci a ekologizaci.

Kompletní energetické celky

Rozšíření odborných divizí o divizi kotlů a kotelen a konstrukce o útvar projekce energetických celků, umožňuje firmě EKOL, spol. s r.o. nabízet komplexní služby v oblasti energetického inženýrství - dodávat kompletní jednotky pro výrobu tepla a elektrické energie. 

Výroba a montáž

Je zajišťována přes dceřinou společnost EKOL energo s.r.o. Moderní výrobní a technologické vybavení pokrývá potřebu výroby a montáže zařízení parních a spalovacích turbín. Část výrobních kapacit je k dispozici kooperačnímu obrábění pro obchodní partnery. Montážní kapacity jsou nabízeny pro montáž, servis a opravy u zákazníků.


Zároveň společnost EKOL spol, s.r.o. zajišťuje diagnostiku točivých strojů, měření a analýzu vibrací, posouzení stavu zařízení a návrh řešení zjištěných problémů a provozní vyvažování.

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024