Kotle

Servis, opravy, náhradní díly a modernizace


Modernizace a ekologizace kotlů

U stávajících zdrojů tepla a energie nabízíme a provádíme modernizace a ekologizace kotlů. Provádíme návrh a dodávky dodatkových teplosměnných ploch stávající zařízení pro zlepšení jejich účinnosti nebo úprav iniciovaných změnou palivové základny tepelného zdroje.

 

Dílčí dodávky / příslušenství kotelen a kotlů

V rámci komplexních nebo dílčích dodávek kotelen, kotlů a jejich příslušenství navrhneme a realizujeme dodávky:

 • systém měření a regulace
 • kondenzátních systémů v rámci parních kotelen
 • zařízení pro termické likvidace odpadních plynů nebo kapalin z technologických procesů
 • potrubní rozvody vodní, parní, horkovodní a teplovodní
 • výměníkové stanice
 • technologii termických úpraven napájecí vody
 • zásobní nádrže a expandéry

Prostřednictvím kooperací v rámci komplexních dodávek nabízíme zajištění projektů, dodávek a montáže:

 • palivového hospodářství kotelen (vnitřní i vnější),
 • oškvárování
 • odpopílkování
 • silnoproudých rozvodů
 • nadřazených systémů měření a regulace technologických celků včetně zajištění návaznosti na stávající zařízení
 • stavební části finálních dodávek

Servis a dodávky náhradních dílů

Provádíme kompletní servis a dodávky náhradních dílů:

 • vlastních kotlů
 • cizích kotlů podle originální nebo nově vytvořené dokumentace jak v ČR tak v zahraničí.
 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024