Smlouva o spolupráci mezi EKOL a OAO Kuznetsov

Dne 29.11.2012 podepsala společnost EKOL, spol. s r.o. s ruskou společností OAO "Kuznetsov Samara" smlouvu o spolupráci.

Na základě této smlouvy bude EKOL využívat spalovací turbíny společnosti OAO "Kuznetsov Samara", pro kompletace jednoduchých energetických bloků pro výrobu elektrické energie a dále také pro paroplynové elektrárny a kogenerační energetická centra. Spalovací turbíny uvedené firmy prokázaly v průběhu desetiletí provozu na jiných objektech spolehlivost a vysokou účinnost.

Tato spolupráce významně rozšíří nabídkovou listinu energetických celků naši společnosti a spolehlivost a kvalita spalovacích turbín OAO "Kuznetsov Samara", se stanou významným prvkem spokojenosti našich budoucích zákazníků.

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
ECO RAVEN – 6,9MWe

Dne 7. května 2021 jsme uzavřeli smlouvu na...

Aktualizováno: 07.05.2021