Garanční zkoušky turbíny Lublin R 12,0 – 6,7 E

Všeobecný popis

V červenci 2023 proběhlo úspěšné garančního měření energetické jednotky na biomasu instalované v provozu Megatem EC-Lublin Sp. z o. o.
Účelem měření při 100% zatížení bylo současně zkontrolovat, zda jsou splněny hodnoty garantovaných technických parametrů skupiny A a skupiny B.
Výsledky z emisních garančních měření (v rámci garantovaných technických parametrů Skupiny A) jsou uvedeny ve zprávě Část 2/2. s registračním číslem 506/SP/2023

Technický popis turbíny

Turbosoustrojí tvořené parní protitlakovou turbínou s neregulovaným odběrem na odplynění a elektrickým generátorem má za úkol konvertovat tepelnou energii ostré páry na elektrickou a tepelnou energií k topným účelům. Nominální elektrický výkon turbosoustrojí je 12 MW.
Turbína je napájena ostrou párou z kotle na biomasu. Pára z neregulovaného odběru je určena výhradně pro potřeby odplynění. Veškerá protitlaková (výstupní) pára přiváděna do topného výměníku.

Garanční měření turbíny - posouzení splnění garantovaných technických parametrů

Realizátor: Energopomiar Sp. Z o.o.
Adresa: ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice, Poland
Email: sekretariat@energopomiar.com.pl
Tel: +48 32 237 68 00,
Web: www.energopomiar.com/en/
   

Výsledky měření všech garantovaných hodnot a jejich vyhodnocení jsou shrnuty níže.
   Vizualizace a foto provozu

       

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024