Garanční zkoušky turbíny Žilina TG3 PR28-9/0,75/0,1 E

Všeobecný popis

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí TG3 v provozu Teplárny Žilina (SK). Společnost EKOL zde realizovala rekonstrukci původní turbíny produkce PBS Brno. V rámci rekonstrukce parní turbíny byla navržena a realizována rekonstrukce průtočné části a s výjimkou turbínové skříně byly vyměněny všechny exponované konstrukční celky.

Cílem rekonstrukce bylo
• udržet (zvýšit) vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (VÚKVET) a spolehlivost, efektivní dodávku tepla do horkovodního a parního systému distribuční sítě tepla objednatele.
• maximalizovat výrobu elektřiny na TG-3 a elektrickou účinnost TG při požadovaných tepelných výkonech v regulovaném odběru (RO), nízkotlakém neregulovaném odběru (NTNRO) a v protitlaku (PPTG) to vše ve změněných provozních podmínkách objednatele, ke kterým dochází zejména změnou parního média za horkovodní pro dodávku tepla pro bytově-komunální sektor a výstavbou nové technologie, kterou bude doplněn původní zdroj pro výrobu elektřiny a tepla.

Technický popis turbíny

Parní turbína je jedno-tělesová, s regulovaným odběrem páry, přetlakového systému. Vysokotlaká (VT) a nízkotlaká (NT) část mají regulační a přetlakové stupně. Turbína je dělená v horizontální rovině, kde vrch a spodek turbíny tvoří těleso turbíny, ve kterém jsou uloženy vyjímatelné segmenty s VT a NT lopatkami a segmenty nosičů ucpávek vyrovnávacího pístu a střední ucpávky. Přední a zadní ucpávka je pevná a kroužky jsou přímo v tělese turbíny. Rotor je dutý svařovaný radiálně ze dvou částí, je uložen v radiálních ložiscích s tlakovým mazáním. Osová síla je zachycována obousměrným axiálním ložiskem s tlakovým mazáním. Spojka mezi turbínou a generátorem je pevná. Turbína má elektronicko-hydraulickou regulaci, kterou se ovládají VT a NT regulační ventily.
Turbína má dva rychlozávěrné spouštěcí ventily, které mají olejový pohon a lze je ovládat místně nebo dálkově z dozoru.
Turbína je vybavena pojistným regulátorem otáček, měničem otáček s místním a dálkovým ovládáním a se čtyřmi odběry páry:
   1. VT neregulovaný odběr pro VTO/III. a RCHS (odběr uzavřen)
   2. Regulovaný odběr
   3. NT neregulovaný odběr pro NTO/III
   4. Protitlak turbíny do ZO

Garanční měření turbíny - posouzení splnění garantovaných technických parametrů TG3

Realizátor: EKOL, spol. s r.o. ve spolupráci a s provozním měřením provozovatele - Teplárny Žilina


Výsledky měření garantovaných parametrů provozních bodů PB1 (vlevo) až PB2 (vpravo)
   

   Vizualizace a foto provozu

       

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024