Garanční zkoušky turbíny Synthos Dwory PR31,76 -7,7/1,4/0,4 E

Všeobecný popis

V květnu 2023 se uskutečnilo úspěšné garančního měření a předání „na klíč” investiční akce „Dodávka a zástavba parního turbosoustrojí v Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.”(PL). Podmínkou realizace předmětu kontraktu bylo použití takových technických řešení, které při předpokládané disponibilitě provozu umožní dosáhnout zhotovitelem stanovené hodnoty elektrického výkonu TG. Technické řešení zaručuje správný provoz systému kotel - parní turbogenerátor v kolektorovém systému a optimální náklady na výrobu tepelné a elektrické energie včetně provozních nákladů ve stávajícím tepelném systému Synthos Dwory 7.

Technický popis turbíny

Jedná se o parní protitlakovou turbínu s jedním regulovaným odběrem ovládaným regulačními ventily. Turbína je vybavena dvěma rychlozávěrnými ventily, čtyřmi regulačními ventily vstupní páry VT a šesti nízkotlakými ventily, které jsou poháněné každý samostatně hydraulickými pracovními válci.
Konstrukčně je řešená jako vysokootáčková, jedno-tělesová s horizontálně dělenou skříní turbíny. Lopatkový systém je navržené jako reakční. Pro zvýšení účinnosti jsou vyrobeny lopatky s integrovanou bandáží. Turbosoustrojí bylo dodáno do stávající strojovny provozovatele.

Garanční měření turbíny - posouzení splnění garantovaných technických parametrů TG9

Realizátor: ENERGOTHERM Sp. z o.o.
Adresa: 62-081, Przeźmierowo/ Poznań, ul.Poznańska 5, Poland
Email: sekretariat@energotherm.pl
Tel: +48 61 661 78 18; 661 78 11
Web: www.energotherm.pl
   

Výsledky měření garantovaných parametrů skupiny B
   
* : Pro měření v pracovním bodě č. 5, tj. bez odběru pracujícího provozu na 1,4 MPa, byl vzhledem k provozním podmínkám (nedostatečný odběr páry 0,4 MPa), průtok páry do turbíny cca 138 t/h, výkon generátoru byl cca 22,4 MW. Podhodnocené hodnoty těchto parametrů znemožňují posouzení dodržení záruky v tomto bodě.

Posouzení garantovaných parametrů Skupina A
   Vizualizace a foto provozu

       

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024