Přednášky na VUT

Zásluhou vedení divize výzkumu a vývoje, Ing. Marka Saňky MBA, se uskutečnila 21. června 2023 na půdě fakulty strojního inženýrství VUT v Brně sada přednášek vedených doc. Fiedlerem. Všechny tyto přednášky byly cílené na naše obchodníky, konstruktéry a projektanty parních turbín. Doc. Fiedler věnoval jejich obsah problematice parních turbín napříč jejich historií, od prvních parních strojů až po současnost. Na přednášky následně navázala diskuze na téma technických řešení parních turbín.

Rádi bychom tímto poděkovali leaderu divize výzkumu a vývoje, Ing. Marku Saňkovi, MBA za celou organizaci, a především pak doc. Janu Fiedlerovi za jeho poutavý výklad a nedocenitelné zkušenosti, které v rámci těchto přednášek předal našim kolegům a umožnil jim tak hlubší vhled do tohoto zajímavého oboru.

   

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024