KONFERENCE KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

28. ročník konference Kotle a energetická zařízení se konal ve dnech 11.-13.3.2019 v prostorách hotelu Voroněž. Konference se zabývala problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogeneračních jednotek, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé měli možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. 

Společnost EKOL na této konferenci zastupovali Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc a Ing. Marek Saňka. Prof. Veselý prezentoval Výpočet teplotních napětí plamence a predikce životnosti. Prezentace Ing. Saňky pojednávala o optimalizaci vybraných konstrukčních uzlů parních turbín využitím numerických metod. 

 

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Yingde Gases 28 MW, P.R. Čína

30. března 2021 jsme uzavřeli smlouvu na dodávku druhé kondenzační parní...

Aktualizováno: 30.03.2021