Zástupci čínské provincie Shaanxi

Zástupci čínské provincie Shaanxi na návštěvě v EKOL, spol. s r.o. 

Ve dnech 22.-24.6.2016 navštívila Českou republiku vrcholná delegace provincie Shaanxi v čele s tajemníkem Provinčního výboru a předsedou Stálého výboru národního lidového kongresu Lou Qinjianem.

24. června se v Brně Lou Qinjian setkal s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem a obě strany spolu podepsaly Dohodu o vzájemném přátelství. Následovala návštěva v sídle společnosti EKOL, spol. s r.o., za účasti zástupců vedení, kteří představili strategické plány a záměry. Celý den byl zakončen večeří, která se nesla v přátelské atmosféře čínské restaurace.

V Praze čínští zástupci uspořádali seminář o hospodářské spolupráci, na kterém svůj projev přednesli Lou Qinjian a místopředseda Senátu České republiky Ivo Bárek. Lou řekl, že Česká republika je důležitou zemí působící v ekonomickém pásu podél Hedvábné stezky. Provincie Shaanxi je jádrem „Stezky“ a v oblastech výroby, čisté energie, biolékařství a dalších významných oblastech má vzájemná spolupráce velký potenciál.

Lou Qinjian také kladně hodnotil výsledky spojení společnosti EKOL a ShaanGu a potvrdil naději, že ShaanGu Group bude hrát i nadále významnou roli v procesu rozvoje hospodářské spolupráce mezi provincií Shaanxi a Českou republikou. Řekl, že Shaanxi bude aktivně podporovat podniky na „Stezce“ a bude usilovat o dosažení vzájemného prospěchu a o společný rozvoj.

Během své návštěvy navštívil Lou Qinjian Jihomoravský a Plzeňský kraj, mimo jiné sídlo společnosti Škoda, TOS Kuřím a CEITEC Science Park (INMEC). 25.června pak delegace pokračovala ve své cestě po Evropě a odjela do Maďarska.


 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
PF2024

Vážení,
s potěšením vám posíláme naši elektronickou...

Aktualizováno: 01.12.2023