Konference Kotle a energetická zařízení 

28. ročník konference Kotle a energetická zařízení se konal ve dnech 11.-13.3.2019 v prostorách hotelu Voroněž.
Konference se zabývala problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogeneračních jednotek, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé měli možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby.
Společnost EKOL na této konferenci zastupovali Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc a Ing. Marek Saňka. Prof. Veselý prezentoval Výpočet teplotních napětí plamence a predikce životnosti. Prezentace Ing. Saňky pojednávala o optimalizaci vybraných konstrukčních uzlů parních turbín využitím numerických metod.

 

ООО «ЭКОЛ»

Группа ЭКОЛ, как гибкое и быстро развивающееся чешское общество, основанное в 1991 году, достигла в настоящее время уровня, когда она способна в области энергетики обеспечить проектирование, конструкцию, производство, строительство и введение в эксплуатацию комплектных энергетических блоков электрической мощностью до 100 МВт, а именно...
Konference KOTLE a...

28. ročník konference Kotle a energetická...

Обновлено: 01.04.2019