Vážené dámy a pánové,

Do firmy EKOL v roce 2015 vstoupil zahraniční partner, firma ShaanGu, a to podílem ve výši 75%. Tím se firma stala členem významné mezinárodní skupiny a současně se i rozšířily možnosti přejít na nové trhy.

Novou strategií firmy EKOL je výrazně rozšířit společně s firmou ShaanGu výrobu a dodávky parních turbín o výkonech do 70 MW na čínský trh a spojit tak výhody ucelených dodávek kompresorů poháněných parní turbínou.

Dalším cílem je pokračovat v již nastaveném trendu, a to dodávat zákazníkům kompletní energetické celky na výrobu elektřiny a tepla především ekologickým způsobem s využitím spalování biomasy a odpadů. K tomuto firma EKOL přináší spojení kvalitních znalostí ve specializovaných oborech parních turbín, průmyslových kotlů, spalovacích turbín a energetických celků. Část výrobků je podpořena vlastní výrobní základnou.

Hlavní předností firmy je zaměření na specifické požadavky každého zákazníka, to znamená pochopení jeho potřeb a společné řešení a optimalizace každého projektu.

Ing. Jaromír Kříž
Generální manažer

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Slavnostní otevření...

Dne 30.6.2018 se sešli zástupci společností...

Aktualizováno: 30.06.2018